ŠTIMOVANJE FORME, Veselin Sekulić: ISTORIJA

I ove sezone nas naš prijatelj, Veselin Sekulić časti svojim veličanstvenim testom znanja, koji je prepoznatljiv po svojoj raznovrsnosti, zahtevnosti i kvalitetu. Narednih dana će na ovom mestu biti postavljane tematske oblasti, a prva, koju ćemo rešavati je ISTORIJA. 

KVIZ link Srbije i Veselin Sekulić žele vam ugodnu zabavu!

1. Polovinom XX veka u mnogim centralnoameričkim državama na vlasti su diktatori: Anastazio Somoza u Nikaragvi, Fulgensio Batista na Kubi, Divalije "Papa Dok" na Haitiju. Kako se zvao centralnoamerički diktator, na vlasti preko 30 godina, koji je glavnom gradu države kojom je vladao dao svoje ime?

2. Glavna svrha zloglasnog traktata o vešticama objavljenog 1487. godine bila je sistematsko pobijanje argumenata da ne postoje vradžbine i diskreditovanje onih koji nisu verovali u postojanje veštica i vradžbina. Knjiga je takođe trebalo da edukuje magistrate o procedurama pronalaženja i kažnjavanja veštica. Pod kojim imenom je poznata?

3. Na prelazu iz bronzanog u gvozdeno doba ratnička plemena nepoznatog porekla pojavila su se na obalama Levanta oko 1200 godina pre nove ere i uništila Hetitsko carstvo, opustošila Kipar i razorila kanaanske gradove-države Ugarit i Emar. Tek su Egipćani pod faraonom Ramzesom III uspeli da ih zaustave. Pod kojim imenom su poznata ova plemena?

4. „Sporazum o Maloj Aziji” je jedan od najvažnijih sporazuma u istoriji savremenog Bliskog istoka koji su tajno 1916. godine, uz saglasnost Rusije, sklopile Velika Britanija i Francuska. Sporazumom su kolonijalne sile obezbedile svoje sfere uticaja na teritorijama umirućeg Osmanskog carstva i iscrtale novu kartu arapskog Orijenta koja je i danas aktuelna. Koje ime nosi sporazum  ako se zna da je nazvan po dvojici diplomata koji su ga potpisali?

5. Indijanci Taino koje je Kolumbo sreo na Hispanioli, bili su miroljubivi ratari i ribari koji su pripadali grupi plemena koja su naseljavali područje Velikih Antila i sever Južne Amerike. Bolesti koje su im doneli belci, a na koje nisu bilu imuni, su ih praktično zbrisale. Malo ih je preživelo i njihovih potomaka danas najviše ima u Gvajani. Pod kojim imenom je poznata ova grupa plemena?

6. Između XVII i XIX veka, na jugozapadu današnje Demokratske Republike Kongo, između reka Kasai, Lulua i Sankuru, postojalo je kraljevstvo koje je obuhvatalo više etničkih grupa Bantu naroda. Država je egzistirala sve do početka XX veka kada je postala deo belgijskog Konga. Kako se zvalo ovo kraljevstvo (poznatao i kao Bakuba) koje je nosilo identično ime kao jedna savremena neafrička država?

7. Iako je stavljena pod protektorat Ujedinjenog Kraljevstva ugovorom iz 1900. godine, Britanija je na ovim ostrvima bila zastupljena samo preko konzula. To je jedina teritorija u Okeaniji koja je neprekidno bila pod vlašću lokalnog vladara. Koju državu tražimo?

8. Pripadnici ovog germanskog plemena su svoju kosu češljali na stranu, zatim je uplitali i uvijali na temenu u punđu. Ovakvom frizurom su se razlikovali od robova i od pripadnika ostalih plemena, a u boju su izgledali viši. Kako se zove ovo germansko pleme, veliki potivnik Rimljana, čiju su modu kasnije preuzela i druga plemena?

9. Pored čuvenog putovanja po pacifiku splavom „Kon Tiki“, Tor Hajerdal je organizovao i putovanje preko Atlantika, u želji da dokaže da su stari Egipćani prešli Atlantik, pošto je verovao da su oni gradili piramide i u Meksiku. Na splavu od trske preplovio je, iz drugog pokušaja, Atlantik od Maroka do Barbadosa. Kako se zvao splav kojim je Hajerdal preplovio Atlantik?

10.  Ova istorijska teritorija je danas podeljena između Francuske, Italije i Švajcarske, a njen najveći deo pripada Francuskoj. Po njoj je nazvana jedna od najdugovečnijih vladarskih dinastija Evrope, nekadašnja dinastija Kraljevine Italije. Kako se zove ova pokrajina?

11. Opsada ovog grada je bila najveća opsada u Prvom svetskom ratu, u kojoj je Austrougarska doživela težak poraz. Opsada je započela u septembru 1914., a  garnizon sa 110.000 austrougarskih vojnika predao se Rusima 22. marta 1915. godine. Kako se zove ovaj grad, koji danas pripada Poljskoj?

12. Kao ministar odbrane vodio je rat sa gerilcima FARK, a kao predsednik države uspešno je pregovarao za mirovni dogovor sa njima. Dobio je Nobelovu nagrada za mir, za „njegove odlučne napore da se više od 50 godina vođen građanski rat u zemlji okonča, rat koji je koštao života najmanje 220.000 Kolumbijaca i raselio blizu šest miliona ljudi”. Kako se zove ovaj mirotvorac?

13. Saveznička vojna operacija, pokrenuta u septembru 1944. godine, koju je vodio feldmaršal Montgomeri, imala je za glavni cilj zauzimanje mostova na glavnim rečnim tokovima na teritoriji Holandije pod nemačkom kontrolom, kako bi se omogućio brz prodor savezničkih snaga u središte nacističke Nemačke i rat priveo kraju. Pod kojim imenom je poznata ova najveća vazdušno-desantna operacija u II svetskom ratu koja se završila neuspešno za saveznike?

14. Marko Porcije Katon Stariji je na kraju svakog zasedanja rimskog Senata,  pod tačkom razno (Ceterum), podnosio jedan zahtev i ponavljao ga sve dok mu Senat nije udovoljio. Šta je to Katon uporno tražio?

15.  Eksploatacija radnika i sitnih zanatlija više puta ih je podsticala na ustanke. Prvi takav se dogodio u Firenci, 1378. godine, kada su radnici u savezu sa sitnim zanatlijama, izvršili  napad na gradsku sinjoriju, uzeli vlast u svoje ruke i izvršili nove izbore. Pod kojim imenom je poznat ovaj ustanak?

16. U želji da obezbede pomorski put za Indiju, Portugalci u XVI veku osnivaju uporišta na afričkoj obali Indijskog okeana, medju kojima su najvažnija  bila tvrdjava Isus kod Mombase i ostrvo Zanzibar. Vek kasnije, Arapi su ih izbacili iz ovih uporišta. Koji azijski sultanat je uz podršku lokalnih Arapa potisnuo Portugalce?

17. Severni morski put je najkraći morski put između evropskog dela Rusije i Dalekog istoka, koji sve više dobija na značaju. Otkrivanju ovih predela doprineli su istraživači raznih nacija a otkrivena mora su po njima dobila imena: po Holanđaninu Barencu, Rusu Laptevu, Dancu Beringu. Kako se zvao švedski polarni istraživač koji je prvi prošao celim ovim putem, 1878-79. godine?

18. Mustafa Kemal Paša bio je turski oficir i političar, osnivač moderne Turske republike. U znak zahvalnosti za sve što je učinio za turski narod, Narodna skupština mu je dala nadimak Ataturk, što doslovno znači "otac Turaka". Koji afrički političar, rođen kao Kamau wa Ngengi je za zasluge u borbi za dobijanje nezavisnosti svoje zemlje takođe nazvan ocem nacije?

19. Bilo je jedno od tri kraljevstva stare Koreje, koje je trajalo gotovo 1000 godina, od I veka p.n.e do X veka n.e. U VII veku ovo kraljevstvo je osvojilo preostala dva, Baekđe i Gogurjeo, te tako prvi put ujedinilo Koreju. Kako se zvalo ovo moćno kraljevstvo?

20. Gaj Julije Cezar je sproveo reformu rimskog kalendara ustanovivši novi - julijanski kalendar. Prelazna godina je produžena na 445 dana, kako bi se novi kalendar sinhronizovao sa ciklusom godišnjih doba i time ispravio niz pogrešaka koje su se akumulirale u prethodnom kalendaru. Pod kojim imenom je  poznatija ova prelazna godina?

21. Na grbu Španije nalaze se Herkulovi stubovi obavijeni crvenom trakom, na kojoj su zlatim slovima ispisane dve latinske reči. Te reči iz grčko – rimske legende, nešto izmenjene nakon Kolumbovog otkrića Amerike, su oficijelni španski moto. Kako on glasi?

22. Bronzani disk plavo-zelenkaste boje, u kog su umetnuti nebeski simboli izrađeni od zlata, starosti oko 3.600 godina, predstavlja najstariju poznatu ručnu opservatoriju, kojom je određivano vreme početka sejanja i žetve. Otkriven je nedaleko od jednog gradića u nemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt po kojem je i dobio ime. Koje ime nosi ovaj disk?23. Drevno indijsko kraljevstvo koje se nalazilo u severnoj Indiji, spominje se u „Ramajani“ i „Mahabharati“. U njemu su nastale dve vodeće indijske religije  hinduizam i budizam i iz njega su nastala i dva velika carstva - Maurijsko i Gupta Carstvo. Kako se zvala ova antička država?

24. Ona-bugejša je naziv za žene plemićkog porekla u feudalnom Japanu koje su bile obučavane da koriste oružje i učestvuju u bitkama kao samuraji. Jedna od najpoznatijih žena ratnica  je iz XII veka,  poznata  po svojoj ratničkoj veštini i hrabrosti u bitkama. Učestvovala je u borbama za dolazak na vlast klana Minamoto, a zatim i u borbama za prevlast u klanu nakon čega joj se gubi trag. Kako se ona zvala?

25.  U drugoj polovini XIX veka razvijeni su jedrenjaci, naslednici klipera, koji su u odnosu na njih bili sporiji, ali su imali veći teretni prostor. Važili su za najbolje brodove na svetskim morima sve dok ih nisu zamenili parobrodi. Kako su se zvali ovi brodovi?26. Ruska Amerika je bila kolonija Ruske imperije na severu Američkog kontinenta između 1733. i 1867. godine. Prostirala se uglavnom na području današnje Aljaske, ali je privremeno uključivala i druga područja, sve do najjužnijeg utvrđenja, Fort Ros, koje je bilo u posedu Rusije od 1812. do 1841. godine. Na teritoriji koje današnje savezne države SAD se nalazilo ovo utvrđenje?

27. Nakon smrti kardinala Rišeljea i Luja ΧΙΙΙ, u Francuskoj započinju borbe za premoć koje slabe centralnu vlast države. Velmože i plemići dižu ustanak 1648. godine, tražeći ograničenje kraljeve vlasti, pri čemu slabost centralne vlasti koriste za pljačkanje državne blagajne. Ustanak je nazvan po francuskoj reči za igru praćkom. Pod kojim imenom je poznat ovaj ustanak?

28. Najbrojniji narod na Madagaskaru, rasprostranjen na centralnoj visoravni, krajem XVIII veka stvorio je jaku drzavu  - kraljevinu, koja je uspela da stekne  dominaciju nad većim delom Madagaskara. Njihovu dominaciju prekinuli su Francuzi, koji su krajem XIX veka zavladali ostrvom. Kako se zove ovaj narod?

29. U VIII i IX veku, u Vizantiji dolazi do zabrane upotrebe ikona od strane vizantijskih careva, koji izdaju seriju edikata protiv klanjanja ikonama. To je bilo vreme katastrofalnih sukoba, uništavanja mozaika i fresaka, devastacije manastira i progona sveštenika. Pod kojim imenom je poznata ova zabrana?

30. Brojne peščane oluje koje su 1930-ih pogodile prerije u središnjem delu SAD, zajedno sa dugotrajnom sušom, učinile su do tada plodno tlo neobradivim, prisilivši brojne tamošnje stanovnike da napuste svoje domove. Stradanja stanovnika pogođenih područja postala su motivi brojnim pesmama, književnim delima i filmovima. Pod kojim imenom je poznata ova ekološka katastrofa? 


Коментари

 1. 6. Kuba
  7. Tonga
  8. Ostrogoti?
  9. Ra
  10. Savoja
  12. Huan Manuel Santos
  13. Market Garden
  15. da se razori Kartagina
  16. Oman
  19. Korjo?
  26. Vašington?
  27. Fronda
  28. Merina

  ОдговориИзбриши
 2. 1. Truhiljo?
  2. Codex malefactorum
  3. Hiksi?
  6. Kuba
  7. Tonga
  8. Alani?
  10. Savoja
  11. Bjalstok?
  12. Manuel dos Santos
  14. Da razori Kartaginu
  16. Adenski sultanat
  17. Kar?
  18. Džomo Kenijata
  23. Bharat?
  26. Kalifornija
  27. Žakerija?
  29. Ikonoklasti
  30. Dusty bowl?

  ОдговориИзбриши
 3. 1. Kingston
  2. Maleus maleficiarum
  3. Hiksi
  4. Daladje Cembrlen
  5. Garifuna
  6. Kuba
  7. Tonga
  8. Alemani
  9. Ramzes
  10. Savoja
  11. Katovice
  12. Santos
  13. Amstel
  14. Razaranje Kartagine
  15. Zakerija
  16. Oman
  17. Belingshauzen
  18. Kenijata
  19. Coson
  20. Cezareva godina
  21. Gibraltar zapada
  22. Bremen
  23. Gupta
  24. Midori
  25. Karavele
  26. Kalifornija
  27. Sling
  28. Merina
  29. Ikonoklazam
  30. Oluja prasine

  ОдговориИзбриши
 4. 1. Kingston
  2. Maleus maleficiarum
  3. Hiksi
  4. Daladje Cembrlen
  5. Garifuna
  6. Kuba
  7. Tonga
  8. Alemani
  9. Ramzes
  10. Savoja
  11. Katovice
  12. Santos
  13. Amstel
  14. Razaranje Kartagine
  15. Zakerija
  16. Oman
  17. Belingshauzen
  18. Kenijata
  19. Coson
  20. Cezareva godina
  21. Gibraltar zapada
  22. Bremen
  23. Gupta
  24. Midori
  25. Karavele
  26. Kalifornija
  27. Sling
  28. Merina
  29. Ikonoklazam
  30. Oluja prasine

  ОдговориИзбриши
 5. 1. Kingston
  2. Maleus maleficiarum
  3. Hiksi
  4. Daladje Cembrlen
  5. Garifuna
  6. Kuba
  7. Tonga
  8. Alemani
  9. Ramzes
  10. Savoja
  11. Katovice
  12. Santos
  13. Amstel
  14. Razaranje Kartagine
  15. Zakerija
  16. Oman
  17. Belingshauzen
  18. Kenijata
  19. Coson
  20. Cezareva godina
  21. Gibraltar zapada
  22. Bremen
  23. Gupta
  24. Midori
  25. Karavele
  26. Kalifornija
  27. Sling
  28. Merina
  29. Ikonoklazam
  30. Oluja prasine

  ОдговориИзбриши
 6. 1. Kingston
  2. Maleus maleficiarum
  3. Hiksi
  4. Daladje Cembrlen
  5. Garifuna
  6. Kuba
  7. Tonga
  8. Alemani
  9. Ramzes
  10. Savoja
  11. Katovice
  12. Santos
  13. Amstel
  14. Razaranje Kartagine
  15. Zakerija
  16. Oman
  17. Belingshauzen
  18. Kenijata
  19. Coson
  20. Cezareva godina
  21. Gibraltar zapada
  22. Bremen
  23. Gupta
  24. Midori
  25. Karavele
  26. Kalifornija
  27. Sling
  28. Merina
  29. Ikonoklazam
  30. Oluja prasine

  ОдговориИзбриши
 7. TAČNI ODGOVORI:

  1. Truhiljo - Rafael Leonidas Truhiljo Molina
  2. Malleus Maleficarum - Malj za veštice
  3. Narodi s mora
  4. Sajks-Piko sporazum (Mark Sajks i Žorž Piko)
  5. Aravak
  6. Kuba
  7. Tonga
  8. Svevi ili Svebi
  9. Ra 2
  10. Savoja
  11. Pšemisl
  12. Huan Manuel Santos
  13. Operacija Market garden
  14. Uništenje Kartagine
  15. Ustanak Čompa
  16. Oman
  17. Adolf Erik Nordenšeld
  18. Džomo Kenijata
  19. Sila
  20. annus confusionis - godina zbrke
  21. Plus ultra
  22. Nebra
  23. Magada
  24. Tomoe Gozen
  25. Vindjameri
  26. Kalifornija
  27. Fronda
  28. Merina (Antimerina, Imerina, ili Hova)
  29. Ikonoklastija – ikonoborstvo
  30. „Dast boul” ili „Prljave tridesete”

  ОдговориИзбриши

Постави коментар

Популарни постови са овог блога

Нови ауторски сет Омера Екића

Pripreme za WQC 2013. autor pitanja: Veselin Sekulić

ИСТОРИЈСКИ "ТАЈ-БРЕЈК"