ŠTIMOVANJE FORME, Veselin Sekulić: NAUKA

1.                  Uz plutonijum je verovatno najređi element na Zemlji. U tragovima prati druge radioaktivne elemente, rasprostirući se uz njih kao gas, čineci njihovu okolinu radioaktivnom. U najnovije doba njegova količina u vodi i atmosferi dovodi se u vezu sa seizmičkom aktivnošću. Ima štetan uticaj na zdravlje ljudi, remeti ćelijske strukture DNK, izazivajući razvoj kancerogenih ćelija. Koji gas tražimo?

2.                  Smatra se da je ovaj istorijski kontinet postojao do kraja poslednjeg ledenog doba. Objedinjavao je Australiju i Tasmaniju sa Novom Gvinejom i Timorom, koji su bili povezani suvozemnim mostom na mestu današnjeg Toresovog prolaza i Arafuskog mora. Kako se zvao nekadašnji kontinent?

3.                  Ime roda ove biljke Liriodendron tulipifera potiče od grčkih reči za liru i drvo  što se odnosi na oblik lista, dok naziv vrste potiče od oblika cveta. Kako se zove ova biljna vrsta čije je prirodno stanište istočni deo SAD?4.                  Njegova analiza sudbine (shiksal-analyse) se smatra trećom školom "dubinske" psihologije, pored Frojdove psihoanalize i Jungove analitičke psihologije. Razvio je novu teoriju nagona i nov postupak za dijagnostifikovanje nagona, koji je po njemu dobio ime. Kako se zvao ovaj madjarski psiholog?

5.                  U opštoj teoriji relativnosti tako se uopšteno naziva granica u prostor-vremenu, definisana u odnosu na posmatrača, iza kojeg događaji ne mogu da utiču na posmatrača. To je i sferična površina koja označava granicu crne rupe, koja se može preći, ali kad se jednom pređe - nema povratka nazad, već dolazi do neumoljivog približavanja "singularnosti" (tački beskonačne gustine) u središtu crne rupe. Koji pojam tražimo?

6.                  1824. godine objavio je raspravu, u kojoj je izneo drugi princip termodinamike. Opisao je idealnu toplotnu mašinu s maksimalnim koeficijentom korisnog dejstva koji je potpuno određen početnom i krajnjom temperaturom rada mašine. Kako se zvao ovaj francuski fizičar?

7.                  Sastoji se od hidrofilnih fosfatida i lipofilnih masnih kiselina i ima svojstvo da kao emulgator omogućava spajanje vode i masti u relativno stabilne emulzije. Kao lek  utiče na smanjenje holesterola u krvi, deluje protiv gojaznosti i isušivanja kože. Kako se zove ovo jedinjenje koga naviše ima u soji i žumancetu?

8.                  U fizici tako se naziva pojava uzajamnog uticaja talasa, čiji rezultat može biti njihovo slabljenje, pojačavanje ili poništavanje i koje se može javiti kod svih vrsta talasa (zvučnih, svetlosnih, električnih). U psihologiji, to je proces proaktivnog i retroaktivnog zaboravljanja usled želje osobe da zaboravi. Koji pojam tražimo?

9.                  Loksodroma je linija koja preseca sve meridijane pod istim uglom (držanje istog pravca aviona ili broda prilikom putovanja). Putovanje po tom pravcu nije i najkraće. Da bi se to ostvarilo pravac se tokom puta mora menjati. Kako se u navigaciji zove linija, najkraći put između dve tačke na zemaljskoj kugli?

10.              Pravilni poliedri su geometrijska tela čije su sve strane pravilni, međusobno podudarni  mnogouglovi  sa jednakim brojem temena i čije svako teme sadrži isti broj ivica. Ima ih pet: tetraedar, oktaedar, heksaedar, ikosaedar i dodekaedar. Nazvani su po grčkom filozofu koji je o njima pisao. Ko je on?11.              Bio je poznat po svojim kritikama društvenih ustanova svih vrsta, ponajviše psihijatrije, medicine i kaznenog sistema, kao i po svojim idejama istorije seksualnosti. Tvrdio je da se većina naučnih istina o ljudskoj prirodi ne temelji na činjenicama, već na etičkim i političkim stavovima određenog društva. Kako se zvao ovaj francuski mislilac, čija su dela  imala ogroman uticaj na humanističke i društvene nauke druge polovine XX veka?

12.              Industrijska metoda dobijanja ugljovodonika iz ugljenmonoksida i vodonika je dobila ime po nemačkom hemičaru Francu Fišeru (1852.-1932.) i češkom hemičaru Hansu Tropšu (1839.-1935.), koji su otkrili taj postupak oko 1920. godine. Počeo se primjenjivati u Nemačkoj od 1936. godine i u Drugom svetskom ratu je bio veoma važan za nacističku Nemačku. Šta se proizvodilo ovim procesom?

13.              Tokom druge periode paleozoika, temperatura planete je bila nešto viša nego danas, a nivo mora znatno viši od današnjeg. Na kopnu su se pojavile prve biljke i gljive. Perioda se završila serijom masovnih izumiranja vrsta koje predstavljaju drugo najveće izumiranje u istoriji Zemlje, kada je nestalo oko 49 % rodova tadašnje faune. Kako se zove ova geološka perioda zemljine istorije, koja je dobila ime po jednom velškom plemenu?

14.              Usavršio je „prvi zavoj“, uveo primenu trougle marame, popularizovao je metodu zaustavljanja krvarenja pomoću elastične poveske i jednostavnu manipulaciju otvaranja disajnog puta u besvesnom stanju bolesnika. Kako se zvao ovaj nemački lekar, čije je ime dato predmetima koje je uveo u medicinsku praksu i koji se nalaze u svim ormarićima prve pomoći?

15.              On je osnova matematičke analize, a otkrili su ga nezavisno jedan od drugog, u otprilike isto vreme, Isak Njutn i Gotfrid Vilhelm Lajbnic. To je i grana matematike koja se bavi funkcijama, izvodima, integralima, limesima i beskonačnim nizovima. Kako se zove ova grana matematike o "beskrajno malim veličinama"?

16.              Ako je 10-18 ato, 10-21 zepto, koji prefiks u međunarodnom SI  sistemu jedinica  ima veličina 10-24 ?

17.              Ova omanja ptica stanarica  iz porodice vrana, bledo ružičasto-smeđe boje, sa krilima prekrivenim plavo-crnim perima i crnim repom rasprostranjena je po  Evroaziji. Ima je i kod nas. Zanimljivo je da ova ptica ne zna da hoda, nego se po tlu kreće samo skakutanjem. Kako se zove ova, u pesmi opevana ptica?18.              Ovi jednoćelijski organizmi, koji većinom žive na dnu mora, imaju telo u ljušturi najčešće od krečnjaka, s mnogim otvorima iz kojih izlaze lažne nožice (pseudopodije), pomoću kojih se drže za podlogu, kreću i hvataju plen. Ljušturice uginulih životinja padaju na morsko dno stvarajući tokom vremena fosilne naslage na osnovu kojih se određuje starost slojeva Zemljine kore. Kako se zovu ove životinje?

19.              Litosfera, spoljašni tvrdi kameniti sloj planete Zemlje, razlomljen je u tektonske ploče. Ispod litosfere se nalazi plašt, u kome stene, užarene na visokim temperaturama i pritiscima, postaju tečne. Smatra se da kruta litosfera pluta po gornjem delu plašta. Kako se zove ovaj sloj?

20.              Ostaci dinosaurusa iz doba krede, koji se smatra najvećim dinosaurusom svih vremena i najvećom kopnenom životinjom koja je ikada živela na Zemlji, pronađeni su u Patagoniji. Bio je dugačak gotovo 40 metara, visok 12 metara i težak 100 tona. Kako je nazvan ovaj dinosaurus?

21.              Krajem prošle godine otkriveno je 7 planeta, nalik Zemlji, koje se se nalaze u sazvežđu Vodolija, 40 svetlosnih godina od Zemlje i koje orbitriraju oko jedne zvezde. Planete kruže oko patuljaste zvezde veličine Jupitera, a tri od njih se nalaze u takozvanoj "naseljivoj zoni" gde je moguće postojanje vode i života. Kako je nazvana otkrivena zvezda?

22.              Ruski grad u Moskovskoj oblasti, na obali reke Volge, poznat je po „Objedinjenom institutu za nuklearno istraživanje“, čiji je glavni zadatak da istražuje teške elemente. Tako je novootkriveni element, 105. u Mendeljejevoj tablici, nazvan upravo po ovom gradu. Pored ovog elementa, u institutu je otkriveno  još nekoliko hemijskih elemenata kao sto su 113  nihonijum, 114 flerovijum, 115 moskovijum, 116 livermorijum i 118 oganeson. Kako se zove ovaj grad?

23.              One su najstarija grupa fotoautotrofnih organizama na Zemlji, postoje već tri milijarde godina. Za sve to vreme zadržale su niz primitivnih karakteristika: prokariotski tip ćelije, vegetativan način razmnožavanja i nepostojanje pokretnih stadijuma. Svugde su prisutne. U vodama koje su bogate organskim materijama stvaraju guste prevlake što nazivamo cvetanjem vode.Kako se nazivaju ovi prvi fotosintetski organizmi na zemlji?

24.              U Južnoj Americi žive dve najmanje vrste jelena na svetu. Severna vrsta, najmanja vrsta jelena na svetu, živi u Kolumbiji, Ekvadoru i Peruu a južna, nešto veća  vrsta živi u Čileu i Argentini. Jeleni su visoki su do 40 cm i teski do 15 kg. Kojem rodu pripadaju najmanje vrste jelena na svetu?

25.              Rušljavi ganoidi (Chondrostei) u koje spadaju kečiga, jesetra i moruna su grupa najprimitivnijih košljoriba čije je telo, umesto krljuštima, pokriveno sa pet redova koštanih pločica. Žive uglavnom na morskom dnu, ali za vreme razmnožavanja migriraju u slatke vode. Koje je drugo, poznatije ime ove grupe  riba?

26.              Pripada grupi silikatnih minerala i ima tetragonalnu kristalnu strukturu. Njegova prirodna boja varira, a bezbojni primerci koji imaju svojstva dragog kamena koriste se kao zamena za dijamant. Takvi primerci nazivaju se Matura dijamanti. Sadrži do 1% uranijuma i torijuma i koristiti se za radiometrijsko određivanje starosti materijala. Koji mineral, jedan od najstarih na Zemlji, tražimo?         

27.              Gušteri koji zive na drveću u džunglama Jugoistočne Azije adaptirali su se na ove životne uslove i razvili letačke sposobnosti. Oni imaju skup izduženih rebara koje mogu da razvuku i vrate nazad. Između ovih rebara su nabori kože koji su pribijeni uz telo kada nisu u upotrebi, ali kada se razviju, ponašaju se kao krila, omogućavajući tako ovim gušterima da uhvate vetar i jedre uz pomoć njega desetak metara. Pod kojim imenom su poznati?28.              Gulo gulo je najveća kopnena vrsta porodice kuna, koja prvenstveno živi u osamljenim severnim predelima Aljaske, severne Kanade, Sibira i Skandinavije. Poznati su po svojoj snazi, lukavosti, neustrašivosti i proždrljivosti. Njihov agresivni karakter je širom poznat zahvaljujući popularnosti X-men stripova i filmova. Kako se zove ova životinja?29.              Švedska kraljevska akademija nauka je dodelila Nobelovu nagradu za hemiju u 2016. godini trojici naucnika: Francuzu, Žan-Pjer Sovažu, Britancu, Frejzeru Stodartu i Holanđaninu, Bernardu Feringi. Dobili su nagradu za dizajn i sintezu... Čega?  


30.              Uz kenzijanizam je jedna od najuticajnijih makroekonomski teorija  XX veka. Svoj uspon doživljava u 70-tim godinama prošlog veka i predstavlja modernu verziju neoklasične ekonomske škole, jer oživljava i reformiše kvantitativnu teoriju novca i ulogu monetarne politike. Njen glavni zagovornik je americki ekonomista Milton Fridman. Pod kojim imenom je poznata?

Коментари

 1. 1. radon
  2. Gondvana
  3. magnolija
  4. Nađ
  5. Limes
  6.Karno
  7. Kazein
  8. Interferencija
  9. Paradroma
  10. Pitagora
  11. Kont
  12. Barut
  13. kambrija
  14. Štajn
  15. Infinitezinalistika
  16. femto
  17. sojka
  18. amebe
  19. gabro
  20. Brontosaurus
  21. Trapist 1
  22. Tula
  23. euglene
  24. naočar
  25. jegulje
  26. malahit
  27. zmaj gušter
  28. žderavac ili volverin
  29. DNK
  30. Liberalizam

  ОдговориИзбриши
 2. 1. talij?
  2. lemurija
  3. aronija?
  5. event horizon (horizont događaja)?
  6. carnot
  7. statin?
  9. ortodroma
  10. platon
  11. foucault?
  13. silur
  14. semelweiss?
  15. infinitezimalni račun
  18. stromatoliti
  19. astenosfera?
  20. argentosaurus
  21. TRAPPIST-1?
  22. dubna?
  23. modrozelene alge / cijanobakterije
  24. pudu
  30. monetarizam

  uh, koliko upitnika.. inače, odličan set! :)

  ОдговориИзбриши
 3. 1. radon
  2. Gondvana
  5. horizont događaja
  7. lecitin
  8. konjugacija
  11. Euklid
  13. kambrijum
  14. Hajmlih
  17. sojka ili kreja
  20. argentinosaurus
  21. Kepler
  22. Dubna
  23. alge
  26. ugljenik 14
  27. zmaj gušter
  28. wolverine
  30. monetarizam

  ОдговориИзбриши
 4. Damir Durakovic24. мај 2017. 20:40

  01. Radon
  05. Horizont Dogadjaja
  06. Karno
  08. Interferencija
  09. Geodezijska Linija
  13. Kambrijum
  15. Infinitezimalni Racun
  16. Jokto
  19. Mohorovcicev Diskontinuitet
  22. Dubna
  28. Vulverin

  ОдговориИзбриши
 5. 1. Radon
  2. Sahul
  3. Magnolija
  5. Horizont dogadjaja
  8. Interferencija
  10. Pitagora
  11. Derida
  12. Ciklon B
  13. Silur
  14. Hajmlih
  15. Infinitezimalni račun
  16. Piko
  17. Slavuj
  19. Mohorovčićev sloj
  20. Argentinosaurus
  21. Trapist 1
  22. Dubna
  23. Modrozelena alga
  26. Cirkon
  27. Krilati gušteri
  28. Vulverin
  30. Neoliberalizam

  ОдговориИзбриши
 6. 2. Lemurija
  4. Đerđ Lukač
  6. Karno?
  8. interferencija
  11. Mišel Fuko
  13. silur
  14. Hajmlih
  20. spinosaurus
  24. pudu
  30. monetarizam

  ОдговориИзбриши
 7. 2. Lemurija
  4. Đerđ Lukač
  6. Karno?
  8. interferencija
  11. Mišel Fuko
  13. silur
  14. Hajmlih
  20. spinosaurus
  24. pudu
  30. monetarizam

  ОдговориИзбриши
 8. Tačni odgovori:

  1. Radon
  2. Sahul
  3. Tulipanovac – Lalino drvo
  4. Leopold Sondi
  5. horizont događaja
  6. Sadi Karno
  7. Lecitin
  8. Interferencija
  9. Ortodroma
  10. Platon
  11. Mišel Fuko
  12. Motorna goriva
  13. Ordovicijum
  14. Esmarh (Johan Fridrih August fon Esmarh)
  15. Infinitezimalni račun
  16. Jokto
  17. Kreja ili sojka
  18. Foraminifere
  19. Astenosfera
  20. Argentinosaurus
  21. Trapist 1
  22. Dubna
  23. Modrozelene bakterije, cijanobakterije, ili modrozelene alge
  24. Pudu
  25. Štitonoše
  26. Cirkon
  27. Leteći zmaj - Draco volans
  28. Žderavac
  29. Molekularnih mašina
  30. Monetarizam

  ОдговориИзбриши
 9. Tražite li način da vratite svoju prekinutu vezu? Ako vam se pomoć pojavila na putu, na mreži sam dobio svjedočenje o dr. Obodu kako je pomogao nekome da vrati njegovu bivšu suprugu, a kontaktirao sam ga i za pomoć, toliko sam sretan što mi se trenutno moj suprug vratio s toliko toga ljubavi i sreće uz pomoć dr. Obodo-a ako trebate pomoć u povratku bivšeg ili popravljanju veze, možete ga kontaktirati, on će vam pomoći na isti način na koji je i meni pomogao da vratim muža nakon 1 godine razdvojenosti. danas i budite sretni u svojoj vezi možete mu poslati e-poštu za pomoć. templeofanswer@hotmail.co.uk Nazovite ili WhatsApp + 2348155425481

  ОдговориИзбриши

Постави коментар

Популарни постови са овог блога

Нови ауторски сет Омера Екића

Pripreme za WQC 2013. autor pitanja: Veselin Sekulić

ИСТОРИЈСКИ "ТАЈ-БРЕЈК"