Veselin Sekulić: PRIPREME ZA ŠAMPIONAT, 4. DEO

1. Abelova nagrada je priznanje koje se od 2003. godine svake godine dodeljuje  kao međunarodna nagrada za izuzetan naučni doprinos na polju matematike od oko 750.000 €  i bez starosnog ograničenje za dobitnika. Kralj koje zemlje dodeljuje ovu nagradu?
2. Aktinidije su rod razgranatih mova i drvenastih puzavivca poreklom iz umerenih predela istočne Azije. Neke od njih se koriste kao ukrasne biljke a jedna , Actinidia deliciosa, se gaji zbog ukusnih plodova. Kako se zovu plodovi ?
3. Iracionalni broj sa vrednošću (1+ √5)/2 ima  priblizno vrednost 1,618034.  Takođe i odnos stranica pravougaonika čije stranice su Fibonačijevi brojevi teži ovoj vrednosti progresijom niza. Značajan je u umetnosti, arhitekturi, muzici … Pod kojim imenom je poznat?
4. Polovinom XIX veka preneta je iz Severne Amerike u Englesku odakle se prošilia na kontinentalnu Evropu uništavajući ogromne površine pod vinovom lozom, naročito u  Francuskoj.  Kako se zove ovaj insekt, opasna štetočina za vinovu lozu ?

5. Godine 1903. objavio je rad „Istraživanja kosmičkog prostora pomoću reaktivnih aparata,“. Autor je naučnog koncepta višestepenih raketa sa pogonom na vodoni, kiseonik i ugljovodonike. Prognozirao je da će se let u kosmos ostvariti oko 1950. Godine. Kako se zove ovaj naučnik koga smatraju za jednog od osnivača astronautike?

6. Teorijski pravac u psihologiji nastao dvadesetih godina prošlog veka u oblasti psihologije opažanja, u čijem fokusu je  proučavanje   celovitih struktura  a ne delova koji ih čine, jer  su svojstva celine  različita od njihovih sastavnih elemenata i  ne mogu se na njih preneti . Pod kojim  pojmom   iz nemačkog jezika je poznat ovaj pravac?

7. Telo im je oblo, duguljasto i glatko i podseća na jegulju. Pretežno žive  u morskim obalnim vodama a ima ih i u  slatkoj vodi.Odrasle jedinke ove ribe  koje žive u moru  odlaze u slatke vode na mrešćenje. Ribe nemaju vilicu već stalno otvorena okrugla usta sa pijavkama kojima se pričvršćuju za kožu riba, a rožnatim zubićima na jeziku probijaju im kožu i sišu krv i tkiva. Kako se zove ova retka riba, živi fosil?


8. Osnovni ciljevi projekta su izučavanja fenomena polarne svetlosti i radio komunikacija. Opremu za projekat čini ogroman broj radiotransmitera ogromne snage i odgovarajućih instrumenata za detekciju( antena). Predmet je raznih teorija zavere u kojima se označava kao "tajni projekat" i povezuje sa nastancima prirodnih katastrofa poput potresa poplava i vulkanskih erupcija. Pod kojim skraćenim nazivom je poznat program?

9. U humanoj genetici, najčešće se izučavaju određene grupe gena na Y hromozomu i mitohondrijskoj  DNK. Analizom  ovih grupa gena koji se se ne rekombinuju moguće je izvesti zaključke o genetskom poreklu stanovništva. Pod kojim imenom su poznati ovi geni, odnosno grupa gena?

10. Ovaj metal gradi dve alotropske modifikacije. Pri normalnim uslovima  javlja se u modifikaciji β (beta) sa kristalnom strukturom  koja na temperaturi nižoj od 13° S prelazi u nemetalnu modifikaciju α (alfa) koja  se već laganim dodirom pretvara u prah. Ovo svojstvo naziva se  muzejska bolest jer se javlja na predmetima koji se zimi čuvaju u muzejima. O kojem je srebrnastobelom metalu kojeg čovek odavno koristi je reč?

11. U fizici se tako naziva različito prelamanje zraka svetlosti različitih talasnih dužina(boja) pri prelazu iz jedne u drugu sredinu; u hemiji je to vrsta rastvora u kojoj je jedna materija raspršena u drugoj u obliku sitnih čestica; u matematici je to rasejanje i statističke raspodele odstupanja od posmatrane vrednosti. Koji pojam tražimo?

12. Fosilna paprat iz doba karbona, visoka do 30 m i s prečnikom stabla do 1 m,  sa razgranatom krunom na vrhu bila je  deo drevnih prašuma pre oko 30 miliona godina. To su bile prve velike kopnene drvenaste biljke koje su gradile ogromne šume u prošlosti od kojih su nastale glavne naslage kamenog uglja na zemlji. Kako se zove ova biljka čiji naziv potiče iz grčkog jezika?


13. Kad su u opasnosti, ove morske životinje  mogu ispustiti mlaz vode pod visokim pritiskom, što im služi kao pogon, a zatim šire peraja poput krila da bi lebdela iznad vode.Mogu da se zadrže u vazduhu oko tri sekunde i dostignu visinu oko 30 metara nakon čega pri padu u more, ponovo skupljaju peraje kako bi minimizirali udar. O kojoj životinji je reč?


14. Pored  svetlosti  koja nastaje pretvaranjem  toplotne energije u svetlosnu, postoje  i drugi načini dobijanja svetlosti  iz drugih oblika energije.  Emisija ove svetlosti  može biti izazvana hemijskim i biološkim procesom, delovanjem alfa i ß-zraka, električne struje i sl. Kako se pojava svetljenja odvija bez zračenja toplote  naziva se i hladno svetlucanje. Pod kojim imenom je poznata ova emisija svetlosti?

15. Zimzeleno stablo koje raste na Pacifičkim ostrvima, u Australiji i jugoistočnoj Aziji jedan je od najznačajnijih izvora tradicionalnih lekova u domorodačkim kulturama. List, plod i koren ove biljke od davnina su korišteni kao lek za različite bolesti a danas se najčešće na tržištu u svetu može naći voćni sok dobijen od  plodova ove biljke.  Kako se zove biljka?


16. Divlja mačka šarenog krzna sa staništem u Južnoj i Srednjoj Americi naraste do jednoga metra uz težinu do 15 kilograma što je  čini najvećim pripadnikom roda Leopardus. U prošlosti su  istrebljivane zbog krzna što ih je jedno vreme dovelo na popis ugroženih vrsta. Koji je najpoznatiji naziv za ovu mačku poznatu i kao obojeni leopard ?


17.  Jedan od silikatnih minerala koji ulazi u sastav magmatskih stena poznat je i kao alkalni ili kalijumov feldspat. Ime mu potiče  iz grčkog jezika i znači "ravni lom", jer su njegove dve ravni  po kojima se cepa međusobno pod pravim uglom. Dragulj poznat kao mesečev kamen se uglavnom se sastoji od ovog minerala. Koji mineral tražimo?

18. Godine 1919., bombardujući azot alfa-česticama izveo je prvu transmutaciju jednog elementa u drugi jer je iz azota uspeo da dobije kiseonik. Tako je izvršena prva nuklearna reakcija. Veštački hemijski element, prelazni metal,  pod rednim brojem  104  u periodnom sistemu elemenata je po njemu dobio ime. Ime kojeg naučnika tražimo?

19. Koji naziv nosi remek-delo naučne proze autora Ričarda Dokinsa u kome on u skladu sa teorijom evolucije osvetljava neke od najvećih tajni ljudske prirode ?

20. Safir-Simpsonova skala je nastala 1971. godine zahvaljujući inženjeru Herbertu Safiru i Bobu Simpsonu, meteorologu prema ugledu na Rihterovu skalu sa pet kategorija. U upotrebu je ušla 1974. Šta se meri ovom skalom?

21. Spadaju u najsloženije jednoćelijske organizme, ima ih slobodno živećih, ali i dosta parazita. Telo im je pokriveno mnogobrojnim lokomotornim organelama po kojima su i dobili ime. Najpoznatiji predstavnik im je paramecijum. Kako se zove ova grupa životinja?

22. Hipotetički scenario kraja sveta koji uključuje molekularnu nanotehnologiju, podrazumeva nekontrolisano  samorepliciranje  nanorobota koji konzumirajući  svu materiju na Zemlji grade sve više i više svojih primeraka. Ovaj scenario, poznat i kao ekofagija,  ima i drugi naziv koji mu je dao pionir nanotehnologije Erik Dreksler a koji se obično koristi u kontekstu naučne fantastike. Koji izraz tražimo?

23. Karl Sagan je bio poznati američki astronom, popularizator nauke i pisac popularnih knjiga iz nauke,  zagovornik programa SETI a najviše je poznat po istraživanjima o mogućnosti  vanzemaljskog života. Kako se zove mlada multidisciplinarna nauka , koja proučava nastanak i razvoj života u svemiru,  čijoj je afirmaciji je upravo on umnogome doprineo ?

24. Kvarcni pesak(SiO2), natrijum karbonat,soda (Na2CO3) i  krečnjak (CaCO3) su tri glavne sirovine za dobijanje stakla (Na2O x CaO x 6 SiO2). U slučaju da želimo da  dobijemo  staklo za specijalne namene dodaju se još neki sastojci. Oksid kog metala se pored navedenih obično  nalazi u sastavu kristalnog stakla?

25. Po definiciji to je:  prostorni ugao čiji se vrh nalazi u središtu kugle, a na površini kugle obuhvata  deo koji je jednak  kvadratu poluprečnika kugle. Kako se zove ova bezdimenziona  SI izvedena jedinica ?

26. Dvodimenziona ugljenička struktura debljine jednog atoma raspoređenih u obliku saća skoro je  u potpunosti  providna, ali je istovremeno i toliko gusta da ni najmanji atomi gasa ne mogu da prođu kroz nju. Materijal je veoma jak, jači od čelika, fleksibilan  i odličan provodnik toplote i elektriciteta. O kom materijalu je reč?

27.  Planetoidi koji dele putanju s planetama,  ali se sa njom ne sudaraju zato što se nalaze u  jednoj od Lagranžovih tačaka stabilnosti,  krećući  se  ispred ili iza planete  pod uglom od približno 60°  prvi  put su otkriveni na Jupiterovoj putanji. Pod kojim imenom su poznati ovi prirodnio sateliti?

28. Kriva četvrtoga reda, koja se može definisati kao geometrijsko mesto tačaka koje zadovoljavaju uslov da je konstantan proizvod njihove razdaljine od dve fiksne tačke nazvana je po italijanskom astromomu koji ju je proučavao oko 1680. godine pogrešno smatrajući  da ta kriva tačnije predstavlja kretanje Zemlje.Kako je nazvana kriva?

29. Prva vrsta roda Homo razvila se od australopitekusa u južnoj i istočnoj Africi . Za prvog predstavnik roda homo  karakteristično je da pravi oruđe od kamena i koristi  vatru za grejanje i odbranu od životinja zbog čega je i dobio ime spretan čovek ili  .... .......


30. Autohtona vrsta ptica koja živi u Australiji i Novoj Gviniji  pripada  velikoj grupi vodomara  i poznata je po svom  oglašavanju  koji podseća na histeričan  ljudski smeh.  Zbog ovog karakterističnog zvuka koji proizvodi kada se oglašava zovu je još i pticom rugalicom.  Njen  jedinstveni  glas  često se koristi kao muzička tema  „zvukova džungle“  u filmovima. Koju pticu tražimo?

Коментари

 1. Анониман24. мај 2016. 10:11

  1. Norveska
  2. Kivi
  3. Zlatni presek
  4. Vinska mušica
  6. Geštalt psihologija
  9. haplogrupa
  13. Leteće ribe
  19. Sebični gen
  21. trepljari
  29. homo habilis

  ОдговориИзбриши
 2. 1. Norveška
  4. filoksera
  5. Konstantin Ciolkovski
  10. kalaj
  11. anaklastika?
  15. durijan?
  16. ocelot
  18. Ernest Raderford
  20. jačinu uragana
  21. trepljari
  26. steradijan?
  27. trojanci

  ОдговориИзбриши
 3. 1.Norveška
  3.zlatni presek
  4.filoksera
  5.Ciolkovski
  8.HARP
  9.Mitohondrijalna Eva
  11.refleksija
  14.luminiscencija
  16.ocelot
  19.Sebičan gen
  20.jačina uragana
  24.silicijum
  25.radijan
  30.kukabara

  ОдговориИзбриши
 4. 1. Norveška
  4. filoksera
  5. Konstantin Ciolkovski
  10. kalaj
  11. anaklastika?
  15. durijan?
  16. ocelot
  18. Ernest Raderford
  20. jačinu uragana
  21. trepljari
  26. steradijan?
  27. trojanci

  ОдговориИзбриши
 5. Da probam neodgovorene
  7. zmijuljica
  11. refrakcija
  15. noni
  23. egzobiologija
  25. steradijan
  26. grafen

  ОдговориИзбриши
 6. 1. Švedska
  2. kumkvat
  3. zlatni presek
  4. stenica
  5. -
  6. geštaltizam
  7. -
  8. CERN
  9. Y-geni
  10. osmijum
  11. disperzija
  12. rododendron
  13. -
  14. LED
  15. jackfruit (nangša ili tako nešto u Indoneziji)
  16. ocelot
  17. -
  18. Raderford
  19. Od koga smo postali?
  20. gustina oblaka
  21. eukariote
  22. -
  23. ufologija
  24. gvožđe
  25. -
  26. poliuretan
  27. -
  28. -
  29. homo habilis
  30. rajska ptica

  ОдговориИзбриши
 7. Preostala su pitanja: 11, 12, 13, 17, 22, 24 i 28.

  ОдговориИзбриши
 8. Komplet tačnih odgovora:

  1. Norveška
  2. Kivi
  3. Zlatni presek
  4. Filoksera
  5. Konstantin Eduardovič Ciolkovski
  6. Geštalt psihologija
  7. Paklara
  8. HAARP
  9. Haplotip , haplogrupa
  10. Kalaj
  11. Disperzija
  12. Lepidodendron
  13. Leteća lignja
  14. Luminiscencija
  15. Morinda, noni
  16. Ocelot
  17. Ortoklas
  18. Ernest Raderford
  19. Sebični gen
  20. Intenzitet uragana
  21. Trepljari
  22. Siva sluz ( Grey goo)
  23. Astrobiologija ili egzobiologija
  24. Olovo
  25. Steradijan
  26. Grafen
  27. Trojanci
  28. Kasinijev oval
  29. Homo habilis
  30. Kokabura

  ОдговориИзбриши

Постави коментар

Популарни постови са овог блога

FILMSKI SET, autora Vladimira Nikolića

KOMPLET ODGOVORA poslednjih 5 setova

ИСТОРИЈСКИ "ТАЈ-БРЕЈК"