Veselin Sekulić, pripreme za WQC 2013. Tematska oblast: NAUKA


1.       Anadromnim organizmama  pripadaju  one ribe koje provode ceo život u slanoj vodi mora i okeana, a samo za vreme mrešćenja  odlaze u slatku vodu. Tipična riba za za tu vrstu je losos. Kojoj vrsti organizmama pripadaju ribe  koje žive u rekama,  u slatkoj vodi, a kad dostignu polnu zrelost odlaze zbog mrešćenja u more, a čiji tipičan primer je  jegulja ?

2.       Larve ove vrste meksičkog repatog vodozemca iz porodice daždevnjaka ne prolaze kroz metamorfozu, tako da odrasle polno zrele jedinke žive u vodi zadržavajući spoljašne škrge i repno peraje koje ide od glave. Udovi su im slabo razvijeni i imaju duge prste. Koriste se u biološkim istraživanjima zbog sposobnosti da regenerišu delove tela, lakog uzgajanja i velikih embriona. Kako im je ime?

3.       Kako se nazivaju smeše tečnosti koje prilikom isparavanja imaju konstantne tačke ključanja i isti sastav? Klasičnom destilacijom se ne može omogućiti razdvajanje komponenti ovakvih smeša pa se koriste neke druge metode razdvajanja.

4.       Ova bazična magmatska stena krupnozrnaste  strukture  je obično zelenosive, tamnozelene, zelene a nekada i crne boje(poznat je pod trgovačkim imenom crni granit). Najveći deo okeanske kore načinjen je upravo od ove stene. Ima primenu kao građevinski kamen i to kao dekorativni kamen. Spomenik Neznanom junaku na Avali izgrađen je od ove stene, a njime je i popločana Knez Mihajlova ulica u Beogradu. Kako se zove ova stena?

5.       Izvedena SI jedinica za merenje električne provodljivosti nazvana je po jednom nemačkom naučniku. Ova jedinica je recipročna drugoj mernoj jedinici koja je nazvana  po drugom nemačkom naučniku. U nekim zemljama, u elektronici, se uobičajeno  koristi njen stariji naziv mo. Koju mernu jedinicu tražimo?

6.       Najjednostavniji aromatični ugljovodonik molekulske formule C6H6 je bezbojna tečnost karakterističnog mirisa i male viskoznosti.  Otrovan je i kancerogen. Upotrebljava se kao rastvarač, sredstvo za ekstrakciju i kao sirovina za druge proizvode.Karakterističan je po svojoj strukturi: šestočlanom prstenu koji obrazuju atomi ugljenika kao I elektronskim oblacima iznad I ispod ravni prstena koje grade slobodnim elektronski parovi ugljenika u prstenu. Pod kojim imenom je poznato ovo jedinjenje?

7.       Metali IIA grupe periodnog sistema elemenata u prirodi se nikada ne nalaze u elementarnom stanju već kao jedinjenja. Poreklo zajedničkog imena ovih elemenata leži u činjenici da su najrasprostranjeniji među njima (kalcijum i magnezijum) sastojci Zemljine kore a njihovi karbonati: krečnjak, dolomit i magnezit su osnovne stene od kojih je izgrađen reljef. Pod kojim imenom su poznati ovi metali?

8.       Kako se zove sindrom koji je karakterističan za endokrini poremećaj, povećani nivo kortizola u krvi, koji utiče na metabolizam pacijenata usled čega oni osećaju opštu slabost, goje se a masne naslage se nagomilavaju na trupu i vratu dok su ekstremiteti ostaju upadljivo tanki. Žene obolevaju češće nego  muškarci, a najčešće se ispoljava između 20. i 45.godine života. Po kom američkom lekaru, koga smatraju najvećim neurohirurgom XX veka i ocem moderne neurohirurgije, je nazvan ovaj sindrom?

9.       Zeljaste biljke s mnoštvom sitnih cvetova grupisanih u cvast i raspoređenih tako da izgleda kao veliki cvet predstavljaju jednu od najmnogobrojnijih biljnih familija. Kojoj familiji biljaka pripadaju  kulture koje se koriste: za ishranu - zelena salata i artičoka, kao industrijske biljke - suncokret, kao biljke hortikulture - hrizantema i dalija i kao lekovite biljke - ehionocea, hajdučka trava i kamilica?

10.     Nemački matematičar, poznat po svome Erlangenskom program koji predstavlja sintezu od ogromnog uticaja i na današnju matematiku, autor je matematičkog modela za “beskonačnu površ” koja se prostire iz unutra ka spolja i obratno, bez granica. Najlakše ju je zamisliti kao valjak savijen unazad kroz sebe samog tako da se sastavlja sa svojim drugim krajem. Pod kojim imenom je poznata ova površ blisko povezana sa Mebijusovom trakom?

11.     Udruženje 40 najstarijih i najuglednijih evropskih univerziteta osnovano je 1985 godine s ciljem da promoviše koordinaciju i komunikaciju obrazovnog procesa u skladu sa evropskom obrazovnom politikom. Ime je dobilo po portugalskom gradu u kojem je osnovan najstariji portugalski univerzitet. Kako se zove ovaj grad?

12.     Ime ovog elementa koji spada u grupu lantanoida potiče od grčkih reči koje spojene imaju značenje „novi blizanac“. Njegova legura sa gvožđem i borom koju su razvili Dženeral motors i japanska firma Sumimoto gradi tetragonalnu kristalnu strukturu koja predstavlja najjači stalni magnet na svetu. Kako se zove ovaj metal?

13.     Američki statističar, autor  i konsultant postao je poznat po svom radu u Japanu gde je počev od  1950.  podučavao top menadžere kako da unaprede dizajn, kvalitet proizvoda i prodaju putem različitih metoda. On se neposredno vezuje za rast Japana kao industrijske nacije i za pronalazak menadžmenta totalnog kvaliteta. Njegova teorija o menadžmentu kvaliteta zasnovana je na   čuvenih 14 tačaka za menadžment i modelu neprekidnog poboljšanja kvaliteta, poznatog kao PDCA krug. Kako se on zove?

14.     Kako se zovu  čestice koje su odgovorne za jaku nuklearnu silu, tj. silu koja djeluje između kvarkova, pa time posredno i nukleona, ali također i između njih samih? Za razliku od čestica koje prenose ostale fundamentalne sile, ove čestice zbog svog jakog međudjelovanja ne postoje kao slobodne čestice, već su deo složenih čestica. To su vektorski baždarni bozoni i teorija kvantne hromodinamike predviđa postojanje osam nezavisnih tipova.

15.     Stari Kinezi, Rimljani i Maje koristili su dve crte za obeležavanje ovog broja a  u binarnom numeričkom sistemu koriste se dve 0 i dve 1. Koji broj tražimo?

16.     Srebrnast metal tačke topljenjaj 30 C koristi se za punjenje termometara koji mere visoke temperature. Njegovo postojanje  je predvideo Mendeljejev  i dao mu ime eka aluminijum po prvom metalu  grupe kojoj pripada u periodnom sistemu.O kojem metalu je reč?

17.     Pravac u psihologiji koji pretpostavlja da se naučne metode mogu primenjivati na ponašanja ljudi koja se mogu opažati i meriti ima za cilj otkrivanje zakonitosti njihovog ponašanja  u određenim situacijama. Glavni predstavnici ovog pravca su bili Ivan Pavlov, Džon Votson i B.F. Skiner.Pod kojim imenom je poznat ?

18.     Prevedeno na naš jezik ovaj izraz znači „preoblikovanje u Zemlju“.Ustvari to je hipotetički proces globalnog prilagođavanja drugih planeta za život ljudi i do sada je često opisivan u delima naučne fantastike.Krajnji cilj ovog procesa bi bio da se stvori nezagađena planetarna biosfera koja bi imala sve odlike biosfere na Zemlji - da bude potpuno nastanjiva za ljudska bića.Kako glasi naziv procesa koji je kao kovanica prvi put upotrebljena 1949. godine, u romanu naučne fantastike „Siti šok“ Džeka Vilijemsona?

19.     Lаborаtorije zа inteligentnu robotiku nа Univerzitetu Osаka u Japanu rаzvila je  novu generаciju čovekolikih robotа – Geminoid F, ženu - robota  koja sаsvim nаlikuje ljudskom biću i pokаzuje osećаnjа. Ovaj robot može da se smeši, pomera obrve i usne, može da priča i peva i pokazuje znake čuđenja. Kako se zove japanski profesor, kreator i dizajner humanoidnih robota ?

20.     Ove male proteinske infektivne čestice, koje sadrže protein i nemaju sopstvenu nukleinsku kiselinu, su uzročnici neurodegenerativnih oboljenja životinja i ljudi koja se odlikuju dugom inkubacijom, progresivnim hroničnim tokom i neizbežnim smrtnim ishodom. Najpoznatije vrsta bolesti kod životinja je  BSE(Bovine spongiform encephalopathy) odnosno "bolest ludih krava" a kod ljudi Krojcfeld-Jakobova bolest. Kako se nazivaju uzročnici ovih bolesti?

21.     Poznato je da namagnetisanost nekog gvozdenog predmeta traje još neko vreme posle prestanjka delovanja magnetske sile. Kako se naziva ova pojava prisutna u mnogim prirodnim i tehničkim procesima kao i u procesima upravljanja kada rezultati nekog delovanja traju i nakon uklanjanja uzročnika tog delovanja?

22.     Smaragd zelene, akvamarin zelenkastoplave, heliodor žute i morganit ružičaste boje su varijeteti minerala čiji kristali imaju heksagonalnu strukturu i tvrdoću 7,5 do 8 Mosovoj skali tvrdoće minerala. Koji mineral tražimo?

23.     Nukleotid poznat u biohemiji kao „molekulska valuta“ služi za unutarćelijski transfer energije; on skladišti i transportuje energiju unutar ćelija. Takođe igra važnu ulogu u sintezi nukleinskih kiselina. Ćelija može normalno funkcionisati i obavljati redovne životne funkcije samo kada ga ima dovoljno na raspolaganju. Kod životinja najviše nastaje u mitohondrijima a kod biljaka u hloroplastima. Kako je naziv ovog nukleotida? 

24.     Evropski bizon je nešto manji od američkog ali i dalje važi za najvećeg evropskog sisara. Početkom 20. veka, gotovo da je potpuno istrebljen. Danas evropskih bizona ima u mnogim državama istočne i srednje Evrope a najbrojnije stado ovih životinja danas se nalazi u Beloveskoj šumi na granici  Belorusije i Poljske.Koji je drugi naziv za evropskog bizona?

25.     Na nebu u blizini obale Centralne Amerike mogu se videti velike crne ptice koje satima krstare visinama, nošene vazdušnim strujanjima. Ženke ove ptice imaju belo grudno perje, dok im je ostatak perja crn. Mužjaci se mogu prepoznati po crnom perju i velikoj jarkocrvenoj kožnoj kesi nalik na balon. Ptica se hrani ribama, jajima i mladuncima drugih ptica. Međutim, specijalnost ove morske ptice je krađa ulova od ostalih ptica zbog čega je dobila nadimak – ptica pirat. Kako se zove ova ptica?

26.     Ovaj sisar iz porodice mungosa rasprostranjen je u pustinji Kalahari na jugu Afrike.Živi u podzemnim jazbinama u kolonijama koje najčešće broje oko 30 jedinki. Socijalna struktura kolonija je jedna je od složenijih u životinjskom svijetu, a jedinke su međusobno čvrsto povezane. Takvo se ponašanje najbolje vidi u čuvanju kolonije od grabljivaca, pri čemu pojedine jedinke "drže stražu" i na taj način štite ostatak kolonije. Ko su ove životinje?

27.     Različiti  biljni i životinjski svet Australije i Azije susreće se na indonežanskim ostrvima. Linija razgraničenja koja označava biogeografsku granicu Azije i Australije, prolazi moreuzom između Balija i Lomboka. Ime je dobila po engleskom prirodnjaku koji se smatra osnivačem biogeografije. Kako se zove ova linija razdvajanja?

28.     U  Etiopiji u pustinji Afar otkriven je fosil izumrle vrsta primata iz veoma rane faze razvoja hominida, koji je živeo pre oko 4.4 miliona godina u doba ranog Pliocena i predstavlja davnog pretka čoveka i prethodnika australopitekusa. Otkriveni fosil je oko milion godina stariji od čuvenog australopitekusa  Lusi koja je ranije otkrivena na lokalitetu nedaleko od ovog. Kako se zove fosil  čije ime potiče iz Afar jezika na kome znači zemlja?

29.     Fosilni ostaci roda izumrlih glavonožaca iz mezozoika sa spiralno građenom krečnjačkom kućicom  koriste se prilikom paleontoloških istraživanja za određivanje geoloških perioda u kome su živeli. Ime im je dao rimski prirodnjak Plinije Stariji  po egipatskom bogu  koji je prikazivan sa ovnujskim rogovima čiji je oblik podsećao na ove životinje. Koji im je naziv?

30.     Vrsta smokve, Ficus bengalensis, počinje svoj životni ciklus kao epifitna biljka, kada njeno seme pusti klice kroz pukotine  domaćina. Seme klija i brzo raste formirajući vazdušni koren koji se spušta prema zemlji, ukorenjuje se i nadvisuje domaćina, zasenjuje ga i guši svojim korenjem. Smatra se sveti drvetom a Indusi ga nazivaju i kalpavriksha što u prevodu znači drvo koje ispunjava želje. Pod kojim imenom je nama poznato?

Коментари

 1. 1. katadromne
  2. bazilisk
  3. emulzije
  4. bazalt
  5. simens, pre 3 dana bilo u Slagalici
  6. benzen, Kekule, uroboros, itd.
  7. alaklni metali
  10. Hilbertov prostor
  11. Koimbra
  14. Gluoni
  16. ziva
  17. bihevijorizam
  20. prioni, prionske bolesti
  23. ATP
  26. merkati
  27. Volasova linija, po Alfredu Volasu

  Ono sto bih sigurno odgovorio uz ponudjene odgovore je 22. ali u ovom trenutku ne ide. Koliko sam bio blizu kod ostalih videcemo kada se objave odgovori.

  ОдговориИзбриши
 2. 2 salamander
  5 Om
  6 Benzen
  7 zemnoalkalni metali
  8 Parkinson
  9 glavočike
  11 koimbra
  12 neodim
  13 lupiću Džon Majnard Kejnz
  14 gluoni
  15 200
  16 tantal?
  17 bihejviorizam od behaveior-ponašanje
  22 korund?
  25 bluna
  26 merkat
  30 banjan, to stalno pitam na grupama.















  ОдговориИзбриши
 3. 5. om
  6. benzen
  7. zemnoalkalni
  9. glavočike
  11. Koimbra
  12. neodim
  15. 10
  16. galijum
  17. biheviorizam
  22. kvarc
  26. merkat

  ОдговориИзбриши
 4. 4. Gabro
  5. Simens
  6. Benzen
  7. Zemno alkalni
  9. Asteraceae (zvezdocike)
  12. Neodijum
  14. Pi-mezoni
  15. 10
  17. Bihevioralizam
  20. Prioni
  21. Indukcija (magnetna indukcija)
  22. Safir
  23. ATP (adenozin-tri-fosfat)
  24. Zubr
  25. Fregata
  26. Merkati
  29. Triglobiti
  30. Mangrov

  ОдговориИзбриши
 5. Mislim da će rezultat biti očekivano loš, osim ako ne upali nekoliko vrlo "provizornih" pokušaja, što kaže Coachenko. :)

  5. Veber
  6. benzin
  8. Džonsonov sindrom
  9. Cynera
  11. Algarve
  12. neogeminijum
  15. 2
  16. bizmut
  17. bihejviorizam
  18. georeformacija
  19. Mijamoto
  21. reperkusija
  24. gnu
  25. fregata
  26. lemur
  27. Benksova linija
  30. fikus

  ОдговориИзбриши
 6. Neverovatno, opet sam prevideo jedno -25, ne procitavsi ga u celosti, a odgovor je sasvim sigurno fregata. Nemaju dve takve karakteristicne vrste. Naravno, ne racuna se...

  ОдговориИзбриши
 7. Evo i odgovora:

  1. katadromni organizmi
  2. aksolotl
  3. azeotropska smeša
  4. gabro
  5. Simens(S)
  6. benzol(benzen)
  7. zemnoalkalni metali
  8. Kušingov sindrom( Harvi Kušing)
  9. glavočike – Asteracea
  10. Klajnova boca (Feliks Kristijan Klajn)
  11. Koimbra grupa
  12. neodim
  13. Vilijam Edvards Deming
  14. gluoni
  15. 10 ( 十 , X , ¬___ , 1010 )
  16. galijum
  17. biheviorizam
  18. teraformiranje
  19. Hiroši Išiguro
  20. prioni
  21. histerezis
  22. beril
  23. adenozin trifosfat (ATP)
  24. zubar
  25. fregata
  26. merkat
  27. Valasova linija
  28. Ardi - Ardipitecus ramidus
  29. amoniti
  30. banjan

  ОдговориИзбриши
 8. Svakim danom je sve veći broj poseta sa svih meridijana.

  Ovom prilikom pozdravljam goste "KVIZ linka Srbije" iz Hong Konga i Venecuele!

  ОдговориИзбриши
 9. Ponovo jednocifren učinak, 9 od 30. ATP i fregatu sam znala, ali se nisam setila u trenutku, naravno ne važi se. Ono Mo me navuklo na Om umesto Simens. Sve u svemu, može i bolje. Ukupno 52. Ni blizu kao Coachenko :)

  4+9+8+6+6+10+9

  ОдговориИзбриши
 10. Čitava 2 poena. Jedno slovo od trećeg - benzin umesto benzen. :) I nemam više nekih posebnih komentara, jednostavno nikad nisam bio preterani ljubitelj nauke, što ne znači da je kasno da postanem. Upravo takav preokret mi se već desio sa istorijom.

  U mini-duelu mene i Milice sada vodim 54:52 i izuzetno mi je drago što su upravo MEDIJI oblast koja će rešiti pitanje pobednika. :)

  4 6 12 6 18 6 2

  ОдговориИзбриши
 11. Sad tek vidim da je pitanje 1 bilo prelako, samo ga je trebalo pažljivo pročitati.

  ОдговориИзбриши
 12. Za nauku, mrsavih 10, uz tri velika propusta. Pomenuta fregata, zatim Klajnova boca i zemnoalkalni metali. U 7. covek je prakticno nacrtao o cemu je rec, ali ni to nije bilo dovoljno. Da nisam citao, i to ne tako davno, o vezi Mebijusove trake i Klajnove boce, pa i da mi ne bude krivo... Ovako, propusten cist zicer. Moglo i moralo bolje.

  9 + 9 + 13 + 9 + 10 + 18 + 10

  ОдговориИзбриши
 13. Аутор је уклонио коментар.

  ОдговориИзбриши
 14. Za 4. sam smeo da se zakunem da je bazalt i, koliko vidim, za pravljenje razlike izmedju bazalta i gabroa potrebno je bezmalo strucno znanje iz geologije:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Gabbro

  Gabbro (pron.: /ˈɡæbroʊ/) refers to a large group of dark, coarse-grained, intrusive mafic igneous rocks chemically equivalent to basalt.

  http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%82

  Плиније је користио реч базалт. Понекад се реч базалт користи и за дубинске магматске стене што није исправно, a чији је састав сличан базалту, али стене таквога састава називају се долерит или габро.

  ОдговориИзбриши

Постави коментар

Популарни постови са овог блога

FILMSKI SET, autora Vladimira Nikolića

KOMPLET ODGOVORA poslednjih 5 setova

PRIPREME ZA WQC 2017. Aleksandar Divović: KULTURA