GENERALNA PROBA (NAUKA)

1.Jednoj od najlepših i najvećih ptica Evrope, a uz to i najtežoj ptici letačici na svetu, koja živi i na našim prostorima preti potpuno nestajanje. Zakonom je zašticena kao prirodna retkost u Srbiji i može se naći samo u zaštićenom rezervatu prirode u ravnici severnog Banata. O kojoj ptici je reč?

2. Po definiciji jedinica za merenje kolicine elektriciteta u Medjunarodnom sistemu jedinica predstavlja kolicinu elektriciteta koja u 1 sekundi prodje kroz poprečni presek provodnika u kome jačina električne struje iznosi 1 amper. Ime je dobila po naziv po francuskom fizicaru. Koja je to jedinica?

3. Granična zona između zemljine kore (litosfere) i gornjih delova plašta (astenosfere) gde dolazi do naglog povećanja gustine je dobila ime po naučniku koji ju je otkrio i proučavao. Ovaj sloj se nalazi prosečno 7 km ispod dna okeana i 30 do 50 km ispod kontinentalne kore. Kako se naziva ovaj sloj koji je dobio ime po hrvatskom naučniku?

4. Kao što je poznato tačka ljučanja vode na uslovima standardnog atmosferskog pritiska je 100 ˚C. Koliko iznosi temperatura ključanja vode izražena u jedinicama Međunarodnog sistema jedinica?

5. Jedna južnoamerička ptica poseduje eholokator sličan šišmiševom. Taj prirodni radar omogućuje joj da se gnezdi u potpunom mraku andskih pećina iz kojih izlazi da bi se hranila semenkama palmi uljarica. To je jedina noćna ptica koja se hrani voćem. Kako se zove ova ptica ?

6.Savršen broj je onaj broj koji je jednak zbiru svojih pravih delilaca (uključujući i broj 1.). Prva četiri savršena broja su poznata od antičkih vremena. Ako je prvi od ovih brojeva broj 6, koji je drugi broj?

7. Alfonso IX od Leona оsnovao je 1218. univerzitet koji se smatra petim po starosti u svetu. U srednjem bio je čuven po izučavanju pravnih nauka. U XVI veku univerzitet je dostigao svoj zenit kada je svaki peti stanovnik ovog grada bio student. Na njemu je predavao Kristifor Kolumbo a Migel Servantes studirao. U kojem gradu se nalazi ovaj univerzitet?

8. Najupadljivija osobina ovih životinja su kožne ljuske koje im pokrivaju celo telo. Ljuske nemaju samo na njušci, bočnim delovima lica, trbuhu i unutrašnjim delovima udova. Hrane se pre svega terimitima i mravima Žive na jugu Afrike, u Južnoj i Jugoistočnoj Aziji. Kako se zovu ove životinje?


9. Nobelova nagrada za fiziologiju i medicinu 2010. godine dodeljena je britanskom naučniku za doprinos razvoju reproduktivne medicine i veštačke oplodnje in vitro, jednom od zaslužnih za rođenje prve “bebe iz epruvete” Luiz Braun. Kako se zove ovaj britanski fiziolog ?

10.Ovaj materijal je poput minerala, ali nije pravi mineral, jer nema kristalnu rešetku. Stvara se u magmatskim stenama brzim hlađenjem lave tako da se ne stignu formirati kristali. Pošto nema kristalnu strukturu, oštrice ovog materijala mogu biti molekularne tankoće. Zbog toga se danas koristi u hirurgiji srca, jer su skalpeli od ovog materijala mnogo oštriji od najkvalitetnijih čelika. Koji je to materijal?

11. Kako se zovu uređaji koji ubrzavaju naelektrisane čestice pomoću visikofrekventnog napona a magnetsko polje pod pravim uglom uzrokuje da se čestice kreću gotovo kružnom putanjom tako da više puta prolaze kroz ubrzavajući napon? Uređaj je pronašao Ernest Lorenc 1929 godine.

12. Koeficijent kojim statističari mere preraspodelu bogatstva nazvan je po italijanskom statističaru koji ga je izmislio. Nejednakost u raspodeli ukupnog bogatstva u nekoj zemlji se meri koeficijentom čija se vrednost kreće od 0 do 1, pri čemu niske vrednosti ukazuju na ravnomernu raspodelu bogatstva, a vrednost koeficijenta 1 znači da celokupno bogatstvo neke zemlje odlazi samo jednom čoveku. Po kome je nazvan ovaj koeficijent?

13. Ove ćelije ljudskog organizma su oblika bikonkavnog sočiva. Sastoje se od tanke membrane lipoproteinske strukture i citoplazme bez jedra i većine drugih ćelijskih organela. Citoplazma je mrežaste strukture koja se zove stroma. Ćelije sadrže oko 70% vode, a preostalu količinu čini uglavnom respiratorni pigment hemoglobin.Kako se nazivaju ove ćelije?

14. Kako se naziva mera refleksivnosti površine ili tela, tj. odnos odbijenog zračenja i onog koji pada na površinu ili telo? Obično se izražava u procentima i predstavlja vrlo važnu meru u klimatologiji i astronomiji. Kod Zemlje je prosečan od 37-39% dok je Meseca oko 12% a kod svežeg snega je 90%.


15. Spada u grupu alkalnih metala a ime mu potiče od od latinske reči “plavičasto”. To je prvi element otkriven spektroskopijom. Srebrnasto sjajni metal koji na 28 C prelazi u tečno stanje našao je široku primenu u radiologiji. Koji metal tražimo?

16. Osnovno gradivno tkivo biljaka se nalazi u stablu i korenu ali i u listovima pojedinih vrsta biljaka. Deobom njegovih ćelija nastaje ksilem - tkivo ka unutrašnjosti stabla i korena koje sprovodi vodu i mineralne materije i floema – tkivo ka periferiji ovih organa koji sprovode organske materije. Kako se naziva ovo osnovno gradivno tkivo biljaka?

17. U kvantnoj mehanici, postoji pravilo koje nam govori da određeni parovi fizičkih svojstava ne mogu biti istovremeno poznati sa visokom preciznošću. Drugim rečima, što je preciznije izmereno jedno svojstvo, to se manje precizno može izmeriti drugo svojstvo. Kako se zove ovo pravilo?

18. Hemijski elementi sa rednim brojem od 89 -104 pripadaju unutrašnjoj periodi prelaznih metala a ime su dobili po po prvom elementu u nizu koje na grčkom znači “zračenje” pošto su svi oni radioaktivni. Pod kojim imenom je poznata ova grupa elemenata?

19. Suvi led je naziv za ovo jedinjenje u čvrstom agregatnom stanju na temperaturi od -79º C. Upotrebljava se za hladjenja hrane i pića u keteringu, transporta krvi, krvne plazme i organa na niskim temperaturama, do čišćenja i odmašćivanja površina. Kako se naziva ovo jedinjenje?

20. Ova biljka je otkrivena na Pirinejima u XIX veku zaslugom francuskog naučnika po kojem je i dobila ime. Biljka, živi fosil nekadašnje suptropske flore, ima sposobnost anabioze, tj. prividnog odsustva života u koji ulazi tokom suše, da bi s kišom ponovo oživeo. Kod nas su otkrivene još dve vrste ove biljke od kojih je jedna nazvana po srpskoj kraljici. Koja je to biljka?

21. Mol je je jedna od sedam SI osnovnih jedinica i definiše se kao ona količina supstance koja u sebi sadrži toliko čestica koliko ima atoma u 12g ugljenikovog izotopa C-12, a u tih 12g ugljenika 12C ima 6,023x1023 atoma. Ovaj broj je konstantan i dobio je ime po italijanskom naučniku koji je prvi otkrio ovu zakonitost. Kako ze zvao naučnik?

22. Vitamin B1 ima važnu ulogu u metabolizmu ugljenih hidrata. Vrlo je važan i za normalno funkcionisanje nervnog sistema a nedostatak tog vitamina uzrokuje bolest poznatu pod nazivom beri-beri. Pod kojim imenom je poznat taj vitamin?

23. Eksperimentima koji se odvijaju u tunelu između Švajcarske i Francuske u velikom hadronskom sudaraču čestica, LHC kolajderu, gde se vrši sudaranje elementarnih čestica pokušava se dokazati postojanja Higsovog bozona, teoretske čestice za koju se veruje da je stvorila celokupni univerzum nakon Velikog praska. Koja institucija sprovodi ovo istraživanje?

24. Svake godine u oktobru kada temperature u Kanadi padnu ovaj leptir kreće na put u toplije krajeve u Meksiko. Ovu migraciju do Meksika i nazad koja traje 8 meseci obave 4 generacije leptira. Koji leptir je veliki putnik?


25. Nedavno je otkriveno da postoji jedna otrovna ptica koja živi u šumama Papue Nove Gvineje. Koža i perje ovih ptica sadrže snašni otrov iz grupe neurotoksičnih alakaloida. Smatra se da im otrov omogućuje neophodnu zaštitu od predatora. Kako se zove ova ptica?

26. Danas u divljini, u delovima Mongolije i Kine, žive pravi divlji konji. Bili su potpuno istrebljeni u vreme II svetskog rata, ali je, na svu sreću, u zoo vrtovima ostalo nekih 30-ak životinja, od kojih danas vode poreklo svi ostali. Pod kojim imenom su poznati ovi divlji konji?

27. Ovo je jedna od najvećih rasa domaćih mačaka nastala prirodnim putem na severnoameričkom kontinentu. To su vrlo velike i snažne mačke, karakteristične po svojoj svojoj inteligenciji i razigranosti. Najčešća boja srednje dugog i gustog krzna je smeđa s šarama, premda ih ima u svim bojama.Ime je dobila po saveznoj državi čiji je simbol. Koju mačku tražimo ?

28. Carnegiea gigantea je vrsta kaktusa koga najviše ima u Arizoni, Kaliforniji i severnom Meksiku, raste polagano ali može doživeti i 200 godina. Kada su stari 9 godina, visoki su oko 15 cm, posle 75 godina razvijaju svoje prve grane a kada potpuno narastu dosežu visinu od 15 metara i težinu od 10 tona. Kako se zove ovaj kaktus?

29. Morske sirene nisu samo plod mašte, one zaista postoje ali umesto lepotica sa ribljim repom, to su nezgrapni morski sisari dugi do tri metra i teški oko 400 kilograma. Njihov naziv potiče od malajske reči koja znači "dama iz mora". Naseljavaju tople obalne vode Indijskog i Tihog okeana Zovu ih još i morske krave pošto se uglavnom hrane morskom travom. Koje su to životinje?

30. Teorija generativne gramatike ovog američkog filozofa,lingviste i psihologa smatra se jednim od najvećih doprinosa lingvistici u 20. veku. Kritikom biheviorističkog pristupa proučavanju ljudskog ponašanja i jezika doprineo je početku kognitivne revoluciju u psihologiji. Utvrdio je hijerarhiju i klasifikaciju formalnih jezika na osnovu njihove generativne moći. Ko je on?

Коментари

 1. 26. Taki konji.?
  28. Сагуаро кактус
  30. Берус Фредерик Скинер?

  ОдговориИзбриши
 2. 1. Velika droplja
  3. Andrija Mohorovčić
  4. 100°C.?
  5. Južnoamerički bukavac?
  7. Саламанка?
  8. Ljuskavci?
  9. Robert Edvards?
  10.Опсидијан?
  11.Циклотрон?
  25.Pitohui dichrous?

  ОдговориИзбриши
 3. 13. Eritrociti?
  14. Albedo.?
  15. Cink.?
  16. Проводна ткива.?
  17. Relacije neodređenosti? ( Hajzenbergov princip neodređenosti).
  18. Aktionidi.?
  19. Угљен-диоксид?
  20. Ramonda?
  21. Amadeo Avogadro.?
  22. Tiamin?

  ОдговориИзбриши
 4. Gustavo, tačno: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 i 28.

  ОдговориИзбриши
 5. Gustavo, tačno: 2, 5, 6, 15 i 30.
  Preostala su još pitanja: 4, 12, 16, 23, 24, 27 i 29.

  ОдговориИзбриши
 6. 16. Celuloza?
  23. CERN
  24. Monarh
  29. Dugong

  ОдговориИзбриши
 7. Darko, tačno: 23, 24 i 29.
  Gustavo, tačno 27.

  Neodgovorena pitanja iz ovog seta: 4, 12 i 16.

  ОдговориИзбриши
 8. Gustavo, dobar pokušaj, ali nije ni centralni cilindar.

  ОдговориИзбриши
 9. Paune, tačno: 4 i 12.
  Odgovor na pitanje 16. je KAMBIJUM

  ОдговориИзбриши

Постави коментар

Популарни постови са овог блога

FILMSKI SET, autora Vladimira Nikolića

KOMPLET ODGOVORA poslednjih 5 setova

ИСТОРИЈСКИ "ТАЈ-БРЕЈК"